Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach bierze udział w akcji "Tydzień Zakazanych Książek". Jest to międzynarodowa, wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych akcja, która jest ściśle związana z pierwszą poprawką do amerykańskiej konstytucji, mówiącą o wolności słowa.

 
Celem tej akcji jest propagowane wolności słowa i ukazywanie zagrożeń związanych z cenzurowaniem treści ze względów politycznych, światopoglądowych, czy też obyczajowych. Jak co roku, do udziału w ww. akcji biblioteki zachęca stowarzyszenie Bibliosfera.org. Tegoroczny Tydzień Zakazanych Książek odbędzie się w dniach od 22 do 28 września.