XXXII sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
26 styczeń 2022 13:00

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
26 stycznia 2022r. o godz. 13:00 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • ustalenia dopłaty do taryfy do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice,
  • zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość- działka nr 580/219 – położona w Mierzęcicach Osiedlu,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028,
  • rozpatrzenie petycji wniesionej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda