Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
28 wrzesień 2020 00:00

 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice – sala posiedzeń
w dniu 28 września 2020r. o godz. 14:00 odbędą się
obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  • uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
  • zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach Nowa Wieś i Sadowie.
  • zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
 2. Sprawy różne.
 
 

Wspierane przez iCagenda