Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
3 listopad 2021 14:00

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 3 listopada 2021r. o godz. 14:00 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

 

Temat:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
    • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
    • zmiany Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek
    • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. Sprawy różne.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda