Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
25 październik 2021 13:30

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 25 października 2021r. o godz. 13:30 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

Temat:

 1.   Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Przeczyce (rejon ulic Cichej i Spokojnej)
  • rozpatrzenia petycji z dnia 10.09.2021 r.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 2. Sprawy różne.
 
 

Wspierane przez iCagenda