XXVII sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
25 sierpień 2021 13:00

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
25 czerwca 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Podleśna
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Przyjaźni
  • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027.
 8. Sprawy różne.   
 9. Zakończenie obrad.

   
 
 

Wspierane przez iCagenda