Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
14 czerwiec 2021 13:30

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu 14 czerwca 2021r. o godz. 13:30
odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 

Temat:

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za rok 2020.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027
  • zmiany Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mierzęcice nazwy: Miodowa
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu w drodze bezprzetargowej.
 3. Sprawy różne.

 
 

Wspierane przez iCagenda