Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
28 grudzień 2020 12:00

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 28 grudnia 2020r. o godz. 12:00 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

 

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027,
  • uchwały budżetowej na 2021 rok
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2021 rok,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2021 rok.
 2. Omówienie funkcjonowania oświaty w Gminie Mierzęcice.
 3. Sprawy różne.
 
 

Wspierane przez iCagenda