Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice”
Wartość zadania - 961.987,57 zł
Dofinansowanie z GZM - 102.343,83 zł
Dofinansowanie z RPO - 823.720,76 zł
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Nazwa projektu: „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”
Wartość zadania - 100.000,00 zł
Dofinansowanie - 62.037,00 zł
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Nazwa projektu: „Modernizacja dróg gminnych” (Przeczyce ul. Młyńska i Boguchwałowice ul. Sokołów)
Wartość zadania - 1.103.486,06 zł
Dofinansowanie - 937.963,15 zł
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Nazwa projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”
Wartość zadania - 2.782.212,42 zł
Dofinansowanie z GZM - 268.549,69 zł
Dofinansowanie z RPO - 2.344.768,95 zł
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.