Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator urzędowy

29 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Bud...
22 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 580/215 k.m. 11 o powierzchni 0,0456 ha i 580/218 k.m. 11 o powierzchni 0,1762 ha, położonych ...
21 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa far...
28 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ...
28 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ...
27 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 27.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
17 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 17.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
10 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 10.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
06 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 27 października 2023 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu po...
23 październik 2023

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławnika

Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu pismem z dnia 16 października 2023r. wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice o niezwłoczne przeprowadzenie na obszarze gminy ponownych wyborów na ławników sąd...
13 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 13.10.2023 r. do 3.11.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w: obrębie...
09 październik 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Zawad...