Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


Informator urzędowy

27 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 27.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
17 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 17.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
10 listopad 2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 10.11.2023 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
06 listopad 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 27 października 2023 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu po...
23 październik 2023

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławnika

Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu pismem z dnia 16 października 2023r. wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice o niezwłoczne przeprowadzenie na obszarze gminy ponownych wyborów na ławników sąd...
13 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 13.10.2023 r. do 3.11.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w: obrębie...
09 październik 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Zawad...
06 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 04.10.2023 r. do 25.10.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w ob...
04 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 04.10.2023 r. do 25.10.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obr...
04 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 04.10.2023 r. do 25.10.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obr...
04 październik 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 04.10.2023 r. do 25.10.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w: Toporo...
02 październik 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenia Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 29.09.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo ...