Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu Nr Adm.-0160-1/22 z dnia 13 maja 2022r. będącym uzupełnieniem pisma z dnia 8 kwietnia 2022 r. należy dokonać wyborów uzupełniających 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.

Miniatura - Logo KRUS - zielona litera "K"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r., od dnia 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 13,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Zdjęcie dwóch policjantów i zatrzymanegoOszuści cały czas przypominają o sobie, prowadząc swoją przestępczą działalność. W ostatnim czasie w Będzinie próbują oni oszukać mieszkańców naszego powiatu metodą „na policjanta i wnuczka”.  Ostrzegamy przed tą popularną metodą działania przestępców. Nie zawsze wszyscy mają szczęście, tracąc w moment oszczędności swojego życia.

Zdjęcie przedstawiające przemarsz pochodu 3 majowego3 maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Pomimo, że dokument ten podpisany został 231 lat temu, to wciąż niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu miedzy zwaśnionymi politycznie stronami. Jej twórcy wykazali się długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 maja 2022 roku (piątek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach będzie czynny w godzinach od 15:00 do 19:00.
Przepraszamy za utrudnienia.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 28 kwietnia 202 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 262 m, wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 200 m, realizowanego w ramach zadania pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN 500 MOP 5,5 MPa: na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach".

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 262 m, wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1 200 m, realizowanego w ramach zadania pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN 500 MOP 5,5 MPa: na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach".

Komisja konkursowa Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wyłoniła 3 laureatów etapu wojewódzkiego, spośród wszystkich prac nadesłanych do konkursu dla dzieci na Rymowankę pod hasłem:„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Zdjęcie radiowozuPolicjanci przypominają wszystkim kierującym o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. Piesi w starciu z pojazdem mają niewielkie szanse na wyjście z opresji bez żadnych obrażeń. Będąc na drodze, nie ma znaczenia czy jesteś pieszym, czy kierującym. Zawsze musisz stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego na terenie Portu Lotniczego Katowice (OR PL Katowice)".

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, że transmisja obrad XXXV Sesji Rady Gminy Mierzęcice odbywa się w formie audiowizualnej i jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.