System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, 3 maja w gminie Mierzęcice z należną powagą i czcią obchodzono 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rzec by można, że okazja do świętowania była potrójna, gdyż 3 maja w kościele katolickim w Polsce obchodzone jest także Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zaś 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, dlatego w przeddzień tego święta odbyły się jednocześnie uroczystości gminne związane z podziękowaniami za służbę i poświęcenie naszym druhom z OSP.

 

Pierwsza część uroczystości odbyła się w Targoszycach. W kościele pw. św. Mikołaja o godz. 11:30 została odprawiona msza święta za Ojczyznę oraz w intencji druhów strażaków. Celebrował ją ks. kanonik Janusz Rakoczy - proboszcz parafii i równocześnie Powiatowy Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu będzińskiego. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Mierzęcice, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy oraz licznie zgromadzeni strażacy - ochotnicy, młodzież, poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną mszy uświetniła Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka. W czasie homilii ks. kanonik Janusz Rakoczy podkreślał, jak dużą rolę odgrywa patriotyzm we współczesnym świecie.

Po zakończeniu mszy zebrani w pięknym pochodzie, pomimo chłodnej, majowej aury, z towarzyszeniem orkiestry, przeszli pod Pomnik Niepodległości w Mierzęcicach. To właśnie w tym miejscu odbyła się druga część uroczystości, którą prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Marcin Czapla. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odegraniu hymnu państwowego, uroczystym powitaniu zebranych, głos zabrał wójt gminy Mierzęcice - Grzegorz Podlejski. W swoim wystąpieniu na wstępie przypomniał, w jakich okolicznościach została ustanowiona przez Sejm Czteroletni Konstytucja 3 Maja oraz jakie miała znaczenie w ówczesnej historii Polski. Jak podkreślał Grzegorz Podlejski: "Dokument ten, będący dziełem Sejmu Czteroletniego, ukazywał Polskę jako kraj oświecony i nowoczesny, a zarazem stabilizował podstawy państwa, na tyle, na ile można było to wówczas uczynić. Nie dane było Polakom jednak długo cieszyć się nowymi prawami... Jednak dzień uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne. Święto, które pobudza nas do refleksji nad wartościami, jakie winniśmy czerpać z doświadczenia naszych przodków. Pamiętać musimy że stanowiąc prawo na każdym szczeblu władzy, winniśmy szanować przeszłość i jednocześnie z nadzieją spoglądać w przyszłość, mając przy tym ufność w młodsze pokolenia, które biorą z nas przykład. Każdy z nas, ma prawo do osobistego przeżywania emocji, jakie budzi w nas słowo „patriotyzm”. Musimy mieć świadomość, że miłość do naszej Ojczyzny to też miłość i szacunek okazywany innym, to nie tylko cześć dla symboli narodowych, pamięć dla bohaterów i uczestnictwo w uroczystościach. Bez tych elementów oczywiście trudno byłoby mówić o patriotyzmie, ale czy jest prawdziwym Polakiem ten, kto opluwa drugiego Polaka? Czy zasługuje na miano patrioty ten, który wzgardza osobami innej narodowości, bądź dyskryminuje ludzi ze względu na ich wyznanie religijne, czy wreszcie, to co nas dzisiaj spotyka - poglądy polityczne? Dzisiaj wielu zapomina o istocie prawdziwego i zdrowego patriotyzmu, który powinien wybrzmiewać słowami: „Kocham moją Ojczyznę nie dlatego, że jest najlepsza, lecz dlatego, że jest moja”.

W dalszej części swego wystąpienia wójt Grzegorz Podlejski odniósł się także do obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: "Współczesna Konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, stojących tu i teraz, to ona jest najważniejsza. Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania, to określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Dlatego szanujmy naszą Konstytucję! Nie tylko 3-go maja i nie tylko jako akt prawny sprzed 228 lat!  Okazanie szacunku naszej obecnej Konstytucji, dzięki której realizuje się wizja Polski jako części Zachodniego Świata, czy poszanowanie prawa w ogóle, to także hołd złożony naszym wielkim przodkom. Pamiętajmy o przysłowiu naszych przodków: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje."

Na zakończenie swojej wypowiedzi gospodarz gminy Mierzęcice podziękował ks. Kanonikowi Januszowi Rakoczemu za odprawioną mszę świętą i wspólną modlitwę. Słowa podziękowań skierował także w stronę przybyłych i zawsze niezawodnych druhów strażaków,  pocztów sztandarowych z komendantem Mieczysławem Filipkiem na czele, a także młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, którzy jeszcze niedawno przeżywali trudne chwile, pełne zwątpienia. Podziękowania złożył także Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Sympatyków Lotnictwa, orkiestrze za uświetnienie uroczystości, a także wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy i organizatorom uroczystości.

Nie zapomniał także o strażakach, którzy 4 maja obchodzą swoje święto: "Wszystkim tym, którzy nieśli oraz niosą pomoc innym i zawsze spieszą na ratunek w każdej potrzebie, dzisiaj szczególnie pragnę podziękować. Te z serca płynące podziękowania kieruję do Druhen i Druhów Strażaków z naszych jednostek OSP, którzy jutro - 4 maja w Dniu Świętego Floriana obchodzą swoje święto. Pozwólcie więc, że z tej okazji "Dnia Strażaka" wszystkim strażakom z Gminy Mierzęcice oraz ich sympatykom i przyjaciołom tej służby złożę serdeczne podziękowania za codzienną realizację trudnych zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego. Życzę Wam, drodzy druhowie, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdeczne podziękowania i życzenia kieruję również do Waszych najbliższych. Niech Św. Florian otacza Wasze Rodziny swoją opieką. A wszystkim druhom strażakom życzę: aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz uznania społecznego, a także powodem do dumy. Ja osobiście czuję dumę i ogromną satysfakcję z tego, że Was poznałem i mam możliwość z Wami obcować. Z całego serca Wam za to dziękuję."

Po okolicznościowym przemówieniu wójta gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości, w hołdzie twórcom Konstytucji 3 Maja złożyli:

  • przedstawiciele władz samorządowych gminy Mierzęcice, reprezentowani przez wójta gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego oraz sekretarz gminy Bogumiłę Szymończyk;
  • przewodnicząca Rady Gminy Monika Dyraga wraz z wiceprzewodniczącym Przemysławem Paszewskim;
  • przedstawiciele Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach - reprezentowani przez zastępcę dyrektora Aleksandra Mańdoka;
  • w imieniu organizacji społecznych - przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych;
  • w imieniu jednostek pomocniczych gminy Mierzęcice - sołtys Toporowic Anna Kolasińska;
  • przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich;
  • delegacja Koła Sympatyków Lotników Polskich w Mierzęcicach;
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnej Biblioteki Publicznej – Magdalena Bijak, miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej – dyrektor Mariola Niedbał wraz z pracownikami oraz Gminnego Ośrodka Kultury – Karolina Smolarska;
  • dyrektorzy i delegacje placówek oświatowych Gminy Mierzęcice: Ilona Muc - dyrektor SP w Toporowicach, Małgorzata Drzewiecka - dyrektor SP w Przeczycach, Anna Kucharczak reprezentująca SP 1 w Mierzęcicach, Iwona Kłys reprezentująca ZSP w Nowej Wsi oraz Katarzyna Koziorowska - przedstawicielka SP 2 w Mierzęcicach;
  • przedstawiciele mieszkańców gminy Mierzęcice – radny Krzysztof Kobiałka oraz Tadeusz Twardoch.

 

Po złożeniu kwiatów orkiestra odegrała „Rotę”, zaś prowadzący uroczystość podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do sali Gminnego Ośrodka Kultury na okolicznościowy poczęstunek oraz wysłuchanie występu Gminnej Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczyka.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli świętować nasze Święto Narodowe 3 Maja, uczestnicząc w obchodach organizowanych w gminie Mierzęcice.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.