Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
22 listopad 2021 14:00

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 22 listopada 2021r. o godz. 14:00 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

 Temat:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028”.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027.
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice.
  • zasad ustalenia i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice.
  • określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.
 2. Sprawy różne.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda