XVIII Sesja Rady Gminy Mierzęcice.

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
30 wrzesień 2020 13:00

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 30 września 2020r. o godz. 13:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze 2020r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r.
  • zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  • zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r.w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice.
  • nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach Nowa Wieś i Sadowie.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
 9. Sprawy różne.      
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga

 
 

Wspierane przez iCagenda