Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
10 maj 2021 14:00


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice – sala posiedzeń
w dniu 10 maja 2021r. o godz. 14:00 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

 

Temat:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws przeprowadzenia referendum ludowego
  • wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203- położona w Mierzęcicach Osiedlu
  • zmiany Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
  • z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
  • z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na doposażenia oddziałów Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną.
 2. Sprawy różne.

 
 

Wspierane przez iCagenda