Powstało w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Jego pierwszą przewodniczącą była Marianna Kuczera. Potem działalność została przerwana podczas działań wojennych, jednak tuż po zakończeniu zrzeszyło się ponownie. W okresie powojennym pierwszą prezeską została Helena Całka. Koło liczyło wówczas 16 osób.

 

W 1973 roku wybrano nowy zarząd, którego przewodniczącą została Zofia Potasińska, pełniąca tę funkcję do dziś. Wiceprzewodniczące to Bogusława Nowak i Stefania Jędrusik, sekretarz Bogusława Kryczek. Członkiniami zarządu są też Michalina Całka, Kazimiera Cieplińska i Helena Kańtoch. Już w latach 70-tych do Koła należało 48 osób z trzech wsi, obecnie to ulica Leśna, Kolejowa i Szkolna w Mierzęcicach – Niwiskach. Panie współpracowały przede wszystkim z niwiską nieistniejącą już szkołą podstawową. Tu organizowały zabawy taneczne, z których dochód przeznaczano na działalność Koła. W ten sposób panie mogły zakupić nowe stroje regionalne oraz sprzęt kuchenny. W Niwiskach nigdy nie działała Ochotnicza Straż Pożarna, mimo to panie mogły liczyć na pomoc strażaków z Mierzęcic, Boguchwałowic i Przeczyc.

 

W 1973 roku Koło przekazało dary dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Członkinie przygotowały dla mieszkanek gminy kursy kroju i szycia, pieczenia oraz gotowania. Organizowały prelekcje na temat rolnictwa. Brały udział w konkursach warzyw i owoców oraz ogrodniczych. Dla najmłodszych zorganizowały przy szkole plac zabaw i teatrzyk kukiełkowy (przedstawienia pokazywano też w sąsiednich miejscowościach). W czasie żniw prowadziły tzw. dziecińce, przedszkola i żłobki, w których maluchy spędzały czas pod nieobecność rodziców. Uczestniczyły w przeglądach śpiewaczych, organizowały wycieczki krajoznawcze, stale współpracowały z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.