Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice - II etap”
Wartość zadania - 877.168,38zł
Dofinansowanie - 745.593,12zł
W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku OSP Przeczyce, Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach i Toporowicach. W ramach termomodernizacji wykonano docieplenie ścian a w szkołach dodatkowo wykonano modernizację systemu grzewczego.
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

 

 

Nazwa projektu: „Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu”
Wartość zadania - 438.994,78zł
Dofinansowanie - 373.145,56zł
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Boguchwałowicach”
Wartość zadania - 157.500,00 zł
Dofinansowanie - 107.633,00 zł
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.