Miniatura - Logo Głównego Urzędu StatystycznegoInformujemy, że w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2020 r. rachmistrze terenowi na terenie naszej gminy przeprowadzają wywiady z rolnikami. Wywiad przeprowadzany jest telefonicznie lub bezpośrednio u rolnika.

Miniatura - logo artykułuPrzestawiamy obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o zebranym materiale dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych: 945/17, 3090/3, 3090/4.

Miniatura - Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaOd 19 października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - informuje Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.

Logo artykułuLawinowo rosnąca liczba zachorowań na koronawirusa doprowadziła do sytuacji, w której Polska została podzielona na dwie strefy obejmujące tzw. powiaty czerwone i żółte. Na mocy rozporządzenia podpisanego 10.10.2020 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego obostrzenia z tzw. stref żółtych zostały rozszerzone na cały kraj, a w strefach czerwonych zaczęły obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjne zalecenia. Po kilku dniach na specjalnie zwołanej konferencji prasowej rząd poinformował o zaostrzeniu dotychczasowych restrykcji z dniem 17.10.2020 r.

Logo artykułuW Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Będzinie działają mobilne punkty pobrań, w których pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem mogą wykonać wymaz w systemie drive thru. Jak podkreśla starosta będziński Sebastian Szaleniec, badanie wykonane w takiej formie  jest bezpieczniejsze, a czas oczekiwania na wynik skrócony.

Miniatura - Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaDzisiaj, 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Logo artykułuObecne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające, by pokryć ponoszone przez gminę koszty odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców, dlatego od listopada 2020 roku wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Mierzęcice.

Logo artykułuInformujemy, że ze względu na sytuacje epidemiologiczną w placówce, zagrażającą zdrowiu dzieci, funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi zostało zawieszone od dnia 19.10.2020r. do dnia 23.10.2020r.

 

Logo artykułuZe względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego Przedszkole Publiczne „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach zostało zamknięte od dnia 16.10.2020 do dnia 23.10.2020r.

Miniatura - Okrągłe logo Głównego Urzędu StatystycznegoPowszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. i będzie przeprowadzony według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Logo artykułuOd czwartku, 15 października obowiązują godziny seniorów. Od godz. 10:00 do 12:00 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

 

Logo artykułuOd 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.