System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Banki, bankomaty

 

Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Bankowa 22, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288-70-39, (32) 288 70 57

Kasa Jowisz
Mierzęcice ul. Wolności 76, 42-460 Mierzęcice
Strona internetowa: http://www.kasajowisz.pl
Tel.: (32) 284 35 35

Urząd Pocztowy (usługi finansowe Banku Pocztowego)
Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288-70-15

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Pyrzowicach
Pyrzowice, ul. Wolności 90, 41-960 Ożarowice
Tel.: (32) 284-50-72

ING Bank Śląski Oddział w Siewierzu
Siewierz ul. Rynek 16, 42-470 Siewierz
Tel.: 801 222 222

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Siewierzu
Siewierz ul. Oleśnickiego 2, 42-470 Siewierz
Tel.: (32) 674 28 25

Służba Zdrowia

 

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Kolejowa 4, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 267 36 10, 999 lub 112

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Promed
Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 137, 42-460 Mierzęcice
Strona internetowa: http://www.nzozpromed.com.pl
Tel.: (32) 288 70 45

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Będzin, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
Tel. (32) 267 44 80

Czeladź, ul. Szpitalna 30, 41-250 Czeladź
Tel.: (32) 265 17 47, (32) 763 76 38

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Primus
Brudzowice ul. Szkolna 12, 42-470 Brudzowice
Strona internetowa: http://nzozprimus.pl
Tel.: (32) 67 41 227
Fax: (32) 67 41 227
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucje publiczne

Urząd Gminy Mierzęcice
Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 79 00, (32) 381 15 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /GminaMierzecice/skrytka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 46A, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 284 23 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /opsmce/skrytka

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

Mierzęcice ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /gokmce/SkrytkaESP

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach

Mierzęcice ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /gzgwik/SkrytkaESP

Powiatowy Urząd Pracy

Będzin, ul. 1 Maja 2, 42-500 Będzin
Tel.: (32) 267 30 03

Powiatowy Zarząd Dróg

Rogoźnik, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik
Tel. (32) 287 75 19

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Będzin, ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin
Tel.: (32) 269 24 37


Powiatowy Inspektor Weterynarii

Będzin, ul. Świerczewskiego 27, 42-500 Będzin
Tel.: (32) 267 44 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Będzin ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Tel.: (32) 267 46 42

Urząd Skarbowy w Będzinie

Będzin ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin

Tel.: (32) 762 77 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu

Sosnowiec ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 269 50 11 do 15, 266 08 56 do 59, 266 64 17


 

Oświata


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi

Nowa Wieś ul. Aleksandra Zawadzkiego 161, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 20
www: www.zsp.mierzecice.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /ZSPNowawies/SkrytkaESP


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Mierzęcice ul. Wolności 68, 42-460 Mierzęcice
Tel.:
(32) 391 00 22
www:
www.sp1-mierzecice.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /sp1mce/SkrytkaESP

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

Mierzęcice ul. Kolejowa 122, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 76

Fax: (32) 288 70 76
www:
www.sp2.mierzecice.pl
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /sp2mce/SkrytkaESP

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach

Przeczyce ul. Tysiąclecia 6, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 12
Fax: (32) 288 70 12
www: www.spprzeczyce.szkolnastrona.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /spprzeczyce/SkrytkaESP

Szkoła Podstawowa w Toporowicach

Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 6, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 28
Fax: (32) 288 70 28
www: http://sptoporowice.za.pl
Facebook: www.facebook.com/203204943191703
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /sptop/SkrytkaESP


Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

Boguchwałowice ul. Buczka 1, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 19
Fax: (32) 288 70 19
www:
www.spboguchwalowice.cba.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /spbce/SkrytkaESP

Przedszkole Publiczne "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Bankowa 24, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 02
Fax: (32) 288 70 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /ppmce/SkrytkaESP

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Starostwo Powiatowe w Będzinie
Będzin ul. Krasickiego 17 ( I piętro, pok. nr 111 )
tel. (32) 368 08 03
fax (32) 368 07 85
Bezpłatna Infolinia konsumencka: 800 007 707
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wzory pism do pobrania

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  • Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  • Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  • Występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  • Prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.
  • Występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
  • Wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

 

Właściwość miejscowa rzecznika:


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie wykonując zadanie z zakresu ochrony konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom Powiatu Będzińskiego.

Rzecznik konsumentów jest więc instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta.

Nie ma on uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.

Apteki

 

Apteka "Gallena"
Mierzęcice ul. Wolności 125, 42-460 Mierzęcice

Tel.: (32) 288 70 40
Strona internetowa:
www.promed.bytom.pl

Apteka Moje Zdrowie
Mierzęcice ul. Wolności 137, 42-460 Mierzęcice

Tel.: (32) 700 37 53

Punkt Apteczny
Przeczyce ul. 21 Stycznia (budynek G.S.), 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 724 94 53

Punkt Apteczny HEMAVIT

Ożarowice ul.Wolności 90, 41-960 Ożarowice
Tel.: (32) 381 62 00

Apteka Dobrych Rad

Psary ul. Malinowicka 6, 42-512 Psary
Tel.: (32) 290 13 25

Apteka "VITIS" MGR FARM. K.DETKO-MOKRY

Psary ul. Wiejska 51A, 42-512 Psary
Tel.: (32) 267 21 65

Apteka "FARMA VIT" S.C.

Siewierz ul. RYNEK 1, 42-470 Siewierz

Tel. (32) 674 15 77

Apteka "MEDICUS" S.C.

Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
Tel.: (32) 674 27 06

"Apteka Pod Św. Franciszkiem" SP. Z O.O.

Będzin ul. MAŁACHOWSKIEGO 40, 42-500 BĘDZIN
Tel.: (32) 761 94 43

Apteka 4 Pory Roku

Będzin ul. Bema 1A, 42-500 Będzin

Tel. (32) 360 23 95

Apteka Blisko Ciebie

Będzin ul. Piłsudskiego 25A, 42-500 Będzin

Tel.: (32) 761 99 99

Apteka "POD ZAMKIEM" SP. Z O.O.

Będzin ul. Małachowskiego 5, 42-500 Będzin

Tel.: (32) 267 38 10

Apteka

Będzin ul. 11 Listopada 12A, 42-500 Będzin

Tel. (32) 269 20 58

Bezpieczeństwo

 

Ogólnopolskie telefony alarmowe:
112
- Europejski numer służb ratowniczych, adres www: http://www.112.gov.pl/

999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
991 - Pogotowie Energetyczne
992 - Pogotowie Gazowe

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
Będzin ul. Bema 1, 42-500 Będzin

Strona internetowa: http://www.bedzin.slaska.policja.gov.pl
Tel.: (32) 36 80 200
Fax: (32) 36 80 244
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komisariat Policji w Siewierzu
Siewierz, ul. Kopernika 33, 42-470 Siewierz
Strona internetowa: http://www.bedzin.slaska.policja.gov.pl/jednostki/siewierz/
Tel.: (32) 678 06 10
Fax: (32) 678 06 14
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
Strona internetowa: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/wckz.html
Tel. (32) 32 256 56 01, (32) 255 21 95, (32) 207 71 01
fax: (32) 256 22 13
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

Katowice ul. Raciborska 37, 40 - 957 Katowice
Strona internetowa: http://www.wsse.katowice.pl
Tel.: (32) 351 23 18
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Będzin, ul. Modrzejowska 74, 42-450 Będzin
Strona internetowa: http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/
Tel.: (32) 267 50 31 do 33
fax: (32) 762 21 57
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Będzin, ul. Kościuszki 58, 42-460 Będzin
Tel.: (32) 267 36 57

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 79 00 w. 203, 722 362 365
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikacja publiczna

Na terenie Gminy Mierzęcice przewozem osób w ramach komunikacji pasażerskiej zajmują się dwie firmy transportowe, mające swoje siedziby poza terenem gminy.


Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego:
Katowice ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice

Strona internetowa: www.kzkgop.com.pl
Adresy Punktów Obsługi Pasażera KZK GOP:

1. Sosnowiec, ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż handlowy), tel. (32) 360-32-94.
2. Gliwice, pl. Piastów 2, tel (32) 270-65-90,
3. Bytom, pl. Wolskiego (dworzec autobusowy), tel (32) 745-36-30,

Uwaga :
Godziny otwarcia Punktów: codziennie w dni robocze od 10:00 do 18:00.

 

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry
Strona internetowa: www.mzkp.pn.pl
Tel. centrala: (32) 384-66-28
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozkład jazdy znajduje się na stronie:
 http://www.mzkp.pn.pl/rozklady/linie.htm


Biblioteki


Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach (centrala GBP)

Mierzęcice ul. Wolności
62 a, 42-460 Mierzęcice

Strona internetowa: http://bibliotekamierzecice.blogspot.com
Katalog księgozbioru: http://www.mierzecice-gbp.sowwwa.pl
Tel. centrala: (32) 288 70 35

Tel. kom.: 664 965 171
Fax: (32) 284 22 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w sprawach służbowych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dla czytelników
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /gbpmce/SkrytkaESP

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00

Filia Biblioteczna Nr 1 w Przeczycach
Przeczyce ul. 21 Stycznia 81, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 380 66 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek, piątek
- 14:30 - 18:00
wtorek - 8:30 - 11:30

Filia Biblioteczna Nr 2 w Nowej Wsi

Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 161, 42-460 Mierzęcice

Tel.: (32) 288 70 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek
- 14:00 - 17:00
wtorek - 11:00 - 14:00
środa - 15:00 - 19:00

Filia Biblioteczna Nr 3 w Toporowicach
Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 8, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
środa, piątek - 15:00 - 18:00
czwartek - 10:00 - 13:00

Filia Biblioteczna Nr 4 w Boguchwałowicach
Boguchwałowice ul. Buczka 3, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 380 60 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek - 14:00 - 17:00
wtorek - 10:00 - 13:00

Filia Biblioteczna Nr 5 w Mierzęcicach - Osiedle
Mierzęcice ul. Osiedle bl. 29, 42-460 Mierzęcice
Tel. (32) 380 10 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wtorek, środa - 12:00 - 17:00
czwartek, piątek - 9:00 - 14:00

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.