System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Prace budowlane

Informujemy, że od dnia 01.02.2015r. ulegną zmianie numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa".


Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa będzie można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Przedstawiciele wykonawcy -  Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński. - Tel.: 691-736-642 lub 601-082-753,
  • Przedstawiciel Gminy Mierzęcice - Wojciech Mazurek - Tel.: 784-079-270.

 

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 28.10.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Toporowicach na ul. Mostowej i ul. Źródlanej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 


Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 7.10.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Mierzęcicach na ul. Kościuszki.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 30.09.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Przeczycach na ul. Młyńskiej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 26.09.2013r. rozpoczną się roboty budowlane w Targoszycach na ul. Kościelnej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Wielobranżowy “KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński.

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerami telefonów: 601-544-297 lub 601-082-753.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 3.12.2012r. rozpoczną się roboty budowlane w Zawadzie na ul. Nowowiejskiej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka, Zakład Robót Wielobranżowych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o .

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerem telefonu 667-595-144.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 15.11.2012r. rozpoczną się roboty budowlane w Najdziszowie na ul. Tylnej.

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka, Zakład Robót Wielobranżowych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o .

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerem telefonu 667-595-144.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Informujemy, że w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa" od dnia 29.10.2012r. rozpoczną się roboty budowlane na terenie Gminy Mierzęcice.


Roboty będą prowadzone w Najdziszowie na ul. Topolowej, a także w Nowej Wsi na ul. Wojska Polskiego (od S-1 do DK78).

Wykonawcą robót jest Konsorcujm firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka, Zakład Robót Wielobranżowych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o .

Dodatkowe informacje w zakresie wykonawstwa można uzyskać pod numerem telefonu 667-595-144.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

Projekt kluczowy „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” ma na celu budowę sieci kanalizacyjnych na terenie gmin Mierzęcice, Ożarowice oraz sołectwa Brynica gminy Miasteczko Śląskie, a także budowę biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków.

 

Działania podejmowane w ramach projektu przyniosły pierwsze efekty. W chwili obecnej zaakceptowana została koncepcja dla prawie 95% projektów – prace nad akceptacją trwają jedynie w obszarach, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W ramach projektu uzyskano cztery pozwolenia na budowę dla zadań położonych na terenie gmin Mierzęcice i Ożarowice, a także dla budowy oczyszczalni ścieków. Zakres pozwolenia na budowę dla Gminy Mierzęcice obejmuje: ul. Wojska Polskiego, ul. Zawadzkiego w miejscowości Nowa Wieś, ul. Nowowiejską w Zawadzie oraz ul. Topolową i ul. Tylną w Najdziszowie.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od uzyskania stosownej zgody na zajęcie pasa drogowego. Przewidywany termin ich rozpoczęcia to wrzesień - październik 2012 r.

Harmonogram projektu przewiduje zakończenie wszystkich prac do 31 grudnia 2014 r.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.