System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Uzgodnienia w sprawie przebiegu kanalizacji.

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE


Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” w dniu 13 października 2012 r. (sobota) będą prowadzone uzgodnienia w terenie przez pracowników biura projektowego MGGP S.A. wyposażonych w kamizelki z logo MGGP S.A. koloru seledynowego (osoby prowadzące uzgodnienia posiadają upoważnienie Wójta Gminy Mierzęcice). Uzgodnienia będą prowadzone na terenie działek położonych przy drodze krajowej DK 78 (Mierzęcice ul. Wolności, Przeczyce ul. 21 Stycznia, Boguchwałowice ul. Szczęśniaka) oraz w zakresie lokalizacji przepompowni ścieków w rejonie ulic Źródlanej i Mostowej w Toporowicach oraz ulicy Parkowej w Boguchwałowicach. Ponadto z uwagi na brak wszystkich uzgodnień dokonywane będą uzupełniające uzgodnienia w rejonie następujących ulic:

 • ul. 21 Stycznia, ul. Słoneczna, ul. Młyńska w Przeczycach,
 • ul. Dąbrowska, ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach,
 • ul. Dworska w Sadowiu,
 • ul. Kościuszki, ul. Głowackiego, ul. Kościelna w Mierzęcicach,
 • ul. Targowa w Przeczycach.

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” w dniach 05 - 06.06.2012r. odbędą się uzgodnienia przebiegu kanalizacji sanitarnej na terenie Przeczyc, rejon ulicy 21-Stycznia, Młyńska, Podgórna i Zarzeczna oraz w Toporowicach ulica Dąbrowska i Mostowa.

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 1. Jacek Mitek
 2. Magdalena Przeklasa
 3. Małgorzata Górka
 4. Dorota Barnaś
 5. Bartosz Dzwonek
 6. Grzegorz Kukliński

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” dnia 14.05.2012r. w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz dnia 15.05.2012r. w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się uzgodnienia w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toporowice. 

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 1. Jacek Mitek
 2. Dorota Barnaś
 3. Bartosz Dzwonek
 4. Wojciech Żywczak

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.
Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 


 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” dnia 01.05.2012r. odbędą się uzgodnienia w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 21-Stycznia, Targowa, Zarzeczna, Podgórna, Dąbrowska - Przeczyce, Czerwonego Zagłębia - Toporowice.

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 • Jacek Mitek
 • Magdalena Przeklasa
 • Dorota Barnaś
 • Joanna Piekarska-Wołowicz
 • Agata Litera
 • Małgorzata Górka
 • Bartosz Dzwonek
 • Wojciech Żywcza

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” dnia 21.04.2012 (sobota) w godzinach od 9:00 do 16:00 w remizie OSP w Przeczycach odbędą się uzgodnienia w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Przeczyce.


Obszar prowadzonych uzgodnień obejmował będzie rejon ulic:

 • 21-go Stycznia,
 • Podgórnej,
 • Zarzecznej,
 • Targowej.


Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 • Mitek Jacek
 • Przeklasa Magdalena
 • Górka Magdalena
 • Zegar Sebastian

 

W tym samym dniu pracownicy MGGP S.A. dokonają uzgodnień w terenie. Tak jak podczas poprzednich uzgodnień będą wyposażeni w kamizelki z logo koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

 

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” w dniu 31 marca 2012 r. (sobota) w rejonie ulic Zawadzkiego, Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Tylnej, Topolowej i Krótkiej będą prowadzone uzgodnienia w terenie.

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP S.A., w następującym składzie:

 1. Barnaś Dorota
 2. Przeklasa Magdalena
 3. Górka Magdalena
 4. Zegar Sebastian
 5. Żywczak Wojciech

 

Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP S.A. koloru seledynowego. Telefon kontaktowy do biura MGGP S.A.: (14) 631 87 48

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.
Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 


 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

 

Informuję mieszkańców, że w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno - ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” w dniach od 21.03.2012 r. do 23.03.2012 r. w rejonie ulic Wojska Polskiego, Zawadzkiego, Nowowiejskiej, Tylnej, Topolowej i Krótkiej będą prowadzone uzgodnienia w terenie.

 

Uzgodnienia prowadzone będą przez pracowników biura projektowego MGGP, w następującym składzie:

 1. Anita Kizior-Żymuła
 2. Dorota Barnaś
 3. Sebastian Zegar
 4. Wojciech Żywczak
 5. Bartosz Dzwonek.

 

W dniach 21.03.2012 r. i 22.03.2012 r. (środa, czwartek) uzgodnienia mogą być prowadzone do godzin późnowieczornych według potrzeb mieszkańców. Pracownicy będą wyposażeni w kamizelki z logo MGGP koloru seledynowego.

  

Telefon kontaktowy do biura MGGP: (14) 631 87 48

 
Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

  Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDOWY KANALIZACJI
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
 
    

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.

Prace te prowadzą geodeci reprezentujący Biuro Projektów MGGP z Tarnowa, którzy posiadają stosowne umocowania i są wyposażeni w kamizelki z oznaczeniem biura. Uprzejmie proszę o umożliwienie dokonania pomiarów i udzielenie wszelkiej pomocy.

Informuję ponadto, że od dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoczyna się procedura uzgadniania przebiegu projektowanej kanalizacji. Właściciele nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana kanalizacja lub które sąsiadują z działkami, na których budowana będzie kanalizacja proszeni są o przyjęcie osób dokonujących uzgodnień i podpisanie przedstawionych dokumentów.

 

Osoby, które będą dokonywały uzgodnień będą posiadały stosowne upoważnienia imienne wystawione przez Panią Krystynę Kiecka reprezentującą Wykonawcę Robót Budowlanych wyłonionego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.

 Wójt Gminy Mierzęcice 
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.