Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych w dniach od 03.10.2018 r. do 10.10.2018 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.

 

Ww. konsultacje dotyczyły projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice.

W wyznaczonym terminie do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta