System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Rozbudowa lotniska „Katowice” w Pyrzowicach.

Dnia 27 września br. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice odbyło się spotkanie przedstawicieli Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. z właścicielami gruntów położonych przy ul. Leśnej w Mierzęcicach, na których planowana będzie budowa świetlnych pomocy nawigacyjnych na potrzeby funkcjonowania zamiennej nowej drogi startowej w związku z rozbudową lotniska.


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. reprezentowali:

  • Pan Artur Tomasik – Prezes Zarządu,
  • Pan Bartosz Bednarczyk – pełnomocnik ds. Realizacji Projektu,
  • Pan Paweł Wyra – pracownik Działu Inwestycji i Nieruchomości GTL S.A.
  • Pan Antoni Dramski - radca prawny reprezentujący GTL S.A.


Interesy Skarbu Państwa reprezentował Starosta Będziński w osobach:

  • Pani Lidia Firek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  • Pani Kinga Wesołowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju

 

Prezes Artur Tomasik przedstawił koncepcję rozbudowy MPL „Katowice” w Pyrzowicach.  Następnie omówiono zasady przejęcia gruntów pod budowę świetlnych pomocy nawigacyjnych. Powierzchnia gruntów potrzebnych do posadowienia świetlnych pomocy nawigacyjnych to ok. 6 hektarów. Przedmiotowe grunty zostaną nabyte od właścicieli  na drodze cywilnoprawnej lub poprzez wywłaszczenie zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie - o szczególnych zasadach przygotowana inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. W przypadku wywłaszczenia, grunty staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa a GTL S.A. będzie ich dzierżawcą, na podstawie umowy zawartej ze Starostą Będzińskim.


GTL S.A. zobowiązało się do zawierania indywidualnych umów sprzedaży. Wobec tego właścicielom gruntów, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja zostały rozdane druki wstępnych deklaracji zamiaru sprzedaży części (bądź całej) nieruchomości na rzecz GTL S.A. Osoby będące zainteresowane sprzedażą działki powinny złożyć deklarację w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice do dnia 30.09.2011 r.


Deklaracje zostaną przekazane Górnośląskiemu Towarzystwu Lotniczemu S.A., na podstawie których będą sporządzane operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.