System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Budowa ul.Zjazdowej

 

 

 

Budowa ulicy Zjazdowej w Sadowiu

 

W dniu 29.06.2011r podpisano umowę na realizację zadania pn. „I etap budowy drogi gminnej ulicy zjazdowej w Sadowiu". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 638 517,43 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 495 571,39 zł

W dniu 07.07.2011r nastąpiło przekazanie przez Inwestora terenu budowy Wykonawcy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PIOBUD” Piotr Żurawski.

 

 


 

Przedsiębiorstwo, które spełniło wszystkie warunki określone w przetargu i zostało wybrane zgodnie z procedurami ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wywiązało się z warunków umowy, porzucając teren budowy bez żadnych wyjaśnień.

 

W dniu 11.10.2011r. nastąpiło komisyjne odebranie przez Inwestora terenu budowy Wykonawcy - P.W. „Piobud”. Następnie dokonano inwentaryzacji wykonanych robót, sporządzono nowy przedmiar prac oraz specyfikację techniczną.
             

O zaistniałych problemach na bieżąco informowaliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie terminów zakończenia realizacji zadania. W dniu 16.11.2011 r. ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na dokończenie budowy drogi, w wyniku którego został wyłoniony nowy wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SEBANO” S. Nokielski.
              

Dnia 03.01.2012r.  na placu budowy pojawili się geodeci wytyczający teren oraz sprzęt niezbędny do wykonywania prac ziemnych.

 

 

 


 

 

Po wykonaniu prac geodezyjnych pogorszyły się warunki pogodowe. Temperatura spadła znacznie poniżej zera i pojawiły się obfite opady śniegu. W związku z powyższym zaistniała konieczność przerwania robót.

 

Wiosną gdy warunki atmosferyczne uległy poprawie firma „Sebano” kontynuowała budowę drogi. Prace były wykonywane solidnie i zgodnie z harmonogramem. Dokonywane były regularne kontrole terenu budowy przez Inspektora nadzoru oraz pracowników Urzędu Gminy.

 

W dniu 31.05.2012 zgodnie z umową zakończono budowę drogi gminnej ul. Zjazdowej w Sadowiu i spisano stosowny protokół odbioru.

 

W dniu 27.06.2012 nastąpiło uroczyste otwarcie drogi. W uroczystości brali udział mieszkańcy, parlamentarzyści, reprezentanci władz  gminy i powiatu będzińskiego. W spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Meres senator RP, Krzysztof Malczewski starosta będziński, Stanisław Paks radny powiatu będzińskiego. Gminę Mierzęcice reprezentowali : Grzegorz Podlejski wójt gminy Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński zastępca wójta gminy Mierzęcice, Bogumiła Szymończyk sekretarz gminy, Agnieszka Frączek skarbnik gminy, Tadeusz Twardoch przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice oraz radni Rady Gminy Mierzęcice. W uroczystości wziął również udział ks. kanonik Janusz Rakoczy proboszcz parafii św. Mikołaja w Targoszycach, który poświęcił nowo oddaną drogę. Nie zabrakło też przedstawicieli OSP, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych oraz jednostek gminnych.

 

Otwarcia drogi i przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Meres senator RP, starosta będziński Krzysztof Malczewski, wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Tadeusz Twardoch przewodniczący Rady Gminy, Sebastian Nokielski, właściciel firmy „Sebano”, który był wykonawcą drogi.

 

Następnie zebrani w uroczystym pochodzie przemaszerowali nowo otwartą drogą, na znajdujący się na jej końcu plac manewrowy, gdzie przygotowano dla zebranych poczęstunek sfinansowany w ramach promocji projektu.

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.