System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

 

System CEIDG umożliwia złożenie online wniosku o:

 • wpis do ewidencji
 • zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności)
 • zawieszenie działalności
 • wznowienie działalności
 • wykreślenie z ewidencji

 

Czynności tych dokonać można przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.


Dzięki zgromadzeniu aktualnych danych o działających w Polsce firmach CEIDG stanowić będzie ważne źródło informacji na temat przedsiębiorców.

 

Wpisowi do CEIDG podlegają:

 1. Firma przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz ewentualna nazwa firmy) oraz jego numer PESEL*
 2. Data urodzenia przedsiębiorcy;
 3. Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy*;
 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)*;
 5. Informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 6. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza; w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeśli został utworzony, dane te powinny być zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 7. Adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej (o ile został zgłoszony do CEIDG) *;
 8. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 9. Określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 10. Informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 11. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.
 12. Dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG (od 1 stycznia 2012 r.);
 13. Informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ;
 14. Informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych  oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
 15. Informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 16. Informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 17. Informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 18. Informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 19. Informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 20. Informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nim;
 21. Informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.