Koło Gospodyń Wiejskich powołano w 1929 roku. Jego przewodniczącą została Michalina Czapla. Panie prowadziły przede wszystkim działalność kulturalną. W 1935 r. zorganizowano w Nowej Wsi pierwsze dożynki na placu szkolnym.

 

W 1939 r. działalność Koła zawieszono. Po zakończeniu działań wojennych powołano nowy zarząd, przewodniczącą KGW została Stanisława Gnacik, a jej zastępcą Alfreda Dymarska. Panie wpadły na pomysł zorganizowania przedstawień teatralnych w okolicznych wsiach. Zaprezentowano min. „Moralność Pani Dulskiej” i sztukę „Poseł czy Kazimierz”. W latach 50-tych zmienił się zarząd, przewodniczącą Koła została Alfreda Kocot, która najdłużej pełniła tę funkcję. Była również radną gminną przez trzy kadencje i przewodniczącą Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1970 roku została delegatem Krajowego Zjazdu Kółek Rolniczych w Warszawie. Uczyła hodowli drobiu mieszkanek Ogrodzieńca, Niegowonic, Kroczyc, Brudzowic, Dziewek, Mierzęcic i Nowej Wsi. Działała w związku Hodowców i Producentów Drobiu. W latach 70-tych pani Alfreda dwukrotnie też reprezentowała Śląsk na ogólnopolskiej wystawie twórców ludowych „Cepeliada” w Warszawie. Prezentowała także wyroby szydełkowe. Za całą swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złota odznaką za zasługi dla rozwoju województwa katowickiego.

 

Panie jako stowarzyszenie organizowały kursy robienie firanek na krośnie. Uczyły szycia puchowych kołder oraz szydełkowania. W latach 60-tych należało do niego już 70 osób. Panie zajmowały się również hodowlą kurcząt zdobywając za to wiele laurów.

 

Po raz pierwszy na terenie ówczesnego województwa katowickiego, w Nowej Wsi został zorganizowany odchów piskląt kurzych i indyczych. Gospodynie prowadziły też inspekty z warzywami. W roku 1970 powołano zespół pieśni i tańca, który wystąpił w Polskim Radiu. Panie pomagały budować remize strażacką w Nowej Wsi oraz drogę. W roku 1980 Koło obchodziło swoje 50-lecie. Otrzymało wtedy puchar Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i pieniądze od Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie oraz od gminy.

 

Obecną przewodniczącą jest Anna Skrzypczyk. Panie chętnie prezentują się w strojach ludowych, przygotowują montaże muzyczne, organizują zabawy taneczne i plota wspaniałe wieńce dożynkowe.