System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Informacje o samospisie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011

Samospis internetowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011 będzie możliwy od 1 kwietnia do 16 czerwca br. Aby dokonać samospisu należy skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.

Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 31 marca 2011 r. o godzinie 24.00

Spis przeprowadza się jako badanie pełne lub reprezentacyjne. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do tego badania, pozostałe osoby objęte są badaniem pełnym. Informacja o rodzaju badania jest wyświetlana w aplikacji po zalogowaniu i wprowadzeniu adresu zamieszkania.


Samospisu mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia, dane dotyczące osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.


Stronę umożliwiającą logowanie do formularza elektronicznego on-line można uruchomić wpisując w przeglądarce internetowej adres http://form.spis.gov.pl.


Aby zalogować się do aplikacji formularza on-line należy podać numer Pesel oraz hasło, które jest tworzone przez użytkownika w trakcie wypełniania formularza identyfikacyjnego dostępnego na stronie https://nsp2011.spis.gov.pl/nsp.form/FormularzID.aspx.


Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.


W trakcie pracy z formularzem zapamiętywana jest ścieżka pytań dotyczącą użytkownika i możliwe jest cofnięcie się do dowolnej strony, z którą pracował wcześniej. Jeśli po takim cofnięciu użytkownik przechodzi wprzód do kolejnych stron wg tej samej ścieżki pytań, wówczas udostępnione zostaną mu dane poprzednio wprowadzone. Przejście do kolejnej strony formularza możliwe jest tylko wówczas, gdy na aktualnej stronie wprowadzono wszystkie wymagane informacje i są one poprawne z punktu widzenia zastosowanych reguł kontroli danych (jeśli zidentyfikowano błędy aplikacja wyświetli ich opis u dołu ekranu i zablokuje możliwość przejścia do kolejnej strony).


Jeżeli aplikacja inicjalnie wyświetli informacje pobrane ze źródeł administracyjnych, należy je zweryfikować i w przypadku rozbieżności ze stanem faktycznym dokonać ich korekty.


Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).


Szczegółowe informacje nt. Narodowego Spisu Powszechnego można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii:

  • 800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
  • 22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.