System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Informacja dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorco, jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zamiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny!


 

Informuje się, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Mierzęcice figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki i nastąpi przekazanie do CEIDG danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed dniem 20 września 2008r.  (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Osobom takim proponuje się sprawdzenie, czy nadal figurują w (bazie bieżącej) ewidencji działalności gospodarczej pod numerem tel. 32 288 79 00 wew. 205.

Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można dokonać w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, pokój nr 6. Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem tel. 32 288 79 00 wew. 205.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.