System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Start w samodzielność

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zaprasza do udziału w projekcie "Start w samodzielność". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego, w tym osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 • pozostają bez zatrudnienia i utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub,
 • są przewidziane do zwolnienia tj. otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub zostały poinformowane przez pracodawcę prowadzącego działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne
  i modernizacyjne  o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

 

Rodzaje wsparcia:

Wszyscy uczestnicy projektu będą objęci następującymi formami wsparcia:

 • grupowe poradnictwo zawodowe;
 • indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym;
 • wsparcie psychologiczne;
 • szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb uczestnika;
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000 zł;
 • finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości 1386 zł.

 

Rekrutacja składa się z:

 • Oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do projektu;
 • Rozmowy z doradcą zawodowym.

 

Informacje i zapisy:UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.