Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie dzielności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice.

 

 Nazwa podmiotu

Zakres posiadanego zezwolenia 

Usługi Asenizacyjne Maciej Małota

Boguchwałowice ul. Buczka 2, 42-460 Mierzęcice

Tel.: 601 527 257

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 Usługi Transportowe dla Rolnictwa Ciągnikiem Czesław Filipczyk

Przeczyce ul. 21 Stycznia 329, 42-460 Mierzęcice

Tel.: (32) 391 00 04, 691 375 68

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

W.P.T.U.P.H Andrzej Frączek

Ożarowice ul. Stawowa 10, 42-625 Ożarowice

Tel.: (32) 284 03 63, 607 215 052 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 Firma „EKO” Janusz Bochenek

Psary ul. Szkolna 94, 42-512 Psary

Tel:. 603 930 812, (32) 363 48 25

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

F.H.U. SKOTAQUA Agnieszka Skotarska

Psary ul. Szkolna 94, 42-512 Psary

Tel.: 605 608 005

 opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Zakład Usługowo – Handlowy „TANK-BUD” Zbigniew Perlik

Psary ul. Szkolna 12, 42-512 Psary

Tel. 601 491 932 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry

Tel.: (32) 784 02 00

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

AWI Adam Michniewski

ul. Szkolna 99A, 42-512 Psary

Tel.: 501 263 334

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 Firma Usługowa "ALTRANS" Radosław Perlik

ul. Szkolna 12 42-512 Psary

Tel.: 515 798 583

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach

Mierzęcice ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice 

Tel.: (32) 288 70 53, (32) 288 70 83

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. (22) 6145979

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

WC Serwis Śląsk Sp. z o.o.

 ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

Tel.: (32) 278 45 31, 801 133 088

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

TLC Rental Sp. z o.o.

ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów

 Oddział TLC Rental Sp. z o.o.

ul. Dobrego Urobku 35, 40-810 Katowice

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

Tel. 800 000 800 (infolinia) 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 


 

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice

 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel. (32) 285 46 18, (32) 285 46 10


PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska
Tel. (34) 329 92 29


Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
Tel. (32) 249 56 80


ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. (32) 262 50 29, (32) 262 50 29

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa
Tel. (34) 365 05 01


Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Tel. (32) 642 23 71, (32) 642 19 58

 

REKO Prime Sp. z o.o.
42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
Tel. 34 333 74 44


 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Ekoplast - Produkt Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie - Zdrój

adres do doręczeń:
43-400 Cieszyn
ul. Frysztacka 145

Folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

(33) 858 00 75

2.

KON-WIT Recykling s.c.

ul. Częstochowska 70
42-350 Koziegłowy

Zużyte opony rolnicze

696 023 333
(34) 314 17 00