Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 08.12.2014r. do 15.12.2014r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym

 

nie wpłynął do tutejszego Urzędu żaden „Formularz zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiący załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.1.2014 z dnia 01 grudnia 2014r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski