Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice

W XXVI Sesji Rady Gminy w Mierzęcicach, która odbyła się 22 maja br. oprócz radnych, przedstawicieli władz gminy Mierzęcice, sołtysów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, udział wzięły zaproszone przez Wójta gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego,  przedstawicielki Zespołu  Śpiewaczego „Mierzęcanki”.

 

Na ręce przedstawicielek zespołu pani Czesławy Wojdas, Wiesławy Filipczyk i Danuty Bąbik, Wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, przekazał płyty z nagraniami piosenek i przyśpiewek  Zespołu Śpiewaczego „Mierzęcanki” oraz podziękował za trud i ciężką pracę, jaką członkinie zespołu wkładają  na rzecz podtrzymywania i kultywowania tradycji regionu. 

Płyta Zespołu Śpiewaczego „Mierzęcanki”  zawiera 22 utwory, które posiadają archaiczne i gwarowe teksty oraz tradycyjne linie melodyczne. Wydanie płyty było możliwe dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dalszej części Sesji, Rada Gminy Mierzęcice, obradowała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.