Fragment zdjęcia przedstawiającego szkolenie OSPW dn. 1 października 2022 r. odbyły się ćwiczenia gminne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mierzęcice. Założeniem przewodnim tegorocznych ćwiczeń były podstawy ratownictwa technicznego ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych w trakcie wypadków komunikacyjnych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca dzieci do udziału w kursie e-learningowym – do wygrania 50 hulajnóg

Miniatura - logo artykułuObwieszczenia Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Fragment plakatu informacyjnegoStarosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Wójtem Gminy Mierzęcice Grzegorzem Podlejskim zapraszają mieszkańców Powiatu do wspólnego spędzenia wolnego czasu podczas czwartego spotkania w ramach sportowego cyklu „Zabiegany Powiat”.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Mierzęcice. Punkt nieodpłatnej pomocy w naszej gminie znajduje się się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach, ul. Wolności 62a. Interesanci będą przyjmowani w poniedziałki oraz środy w godz. 13:00 - 17:00.

Logo Międzywojewódzkiego Cechu KominiarzyKampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „ organizowana jest przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Miniatura - Pomniejszony fragment plakatuW związku z nowym okresem programowania na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższa Strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój obszaru LGD ”Brynica to nie granica”.

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w dniu 15 września 2022 roku w godzinach 8.30 -12.30 zamknięty dla ruchu zostaje przejazd kolejowy w ciągu ulicy Wspólnej w Mierzęcicach.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania na wniosek GTL S.A. zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw Katowice Airport z linią kolejową 182 (Tarnowskie Góry - Zawiercie)".

Miniatura - logo artykułuSzanowni Państwo, Gmina Mierzęcice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadza wśród mieszkańców badanie.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja Sekretarza Koła Łowieckiego „Jeleń” w Będzinie Artura Książka dot. terminów polowań w sezonie 2022/2023 - obwód nr 99.

Miniaturka artykułu - logo GZGWiKGminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 05.09.2022 r. wprowadza nową treść umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.