Miniatura - logo artykułuInformujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2023 roku przeprowadzona zostanie zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i z pojazdów rolniczych.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw Katowice Airport z linią kolejową 182 (Tarnowskie Góry - Zawiercie)".

Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach oferuje na wynajem budynek starej remizy w Mierzęcicach przy ul. Wolności 92 (na przeciw Żabki). Telefon kontaktowy 502 126 220.

 

 

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy mieszkańców Gminy Mierzęcice, że w dniu 20 stycznia 2023r. Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice będzie nieobecna na dyżurze w biurze Rady Gminy Mierzęcice.

Zarząd Transportu Metropolitalnego przysłał Gminie Mierzęcice do akceptacji propozycję zmian rozkładu jazdy na linii autobusowej nr 269 w związku z wnioskiem Gminy Siewierz dotyczącym likwidacji linii autobusowej nr 769.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 24 stycznia 2023 r. do dnia 30 stycznia 2023r. prowadzone będą konsultacje społeczne.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Logo artykułu - logo ADRAFundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”.

Miniatura - logo artykułuW dniu 5 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia nakazu utrzymywania w zamknięciu drobiu i innych ptaków na terenie powiatów będzińskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Sosnowiec (Dz. Urz. Woj. SI. z 2023 r. poz. 208).

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) wyjaśniło, iż w przypadku gdy w imieniu gminy w 2022r. dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie zajmował się pośredniczący podmiot węglowy (PPW), gmina nie ma obowiązku wyłonienia innego podmiotu.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz”, przekazano uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy i mediatora? Dostałeś pismo z sądu, którego nie rozumiesz? Litera prawa jest Ci obca?