Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o przedłożeniu przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej "Nadzieja" w Mierzęcicach uchwały Nr 3/2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie potwierdzenia, że osoby wymienione w załączniku nr 1 do ww. uchwały posiadają gospodarstwo rolne.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Przeczycach z ulic: Cicha, Polna i Spokojna.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja na temat zasad funkcjonowania komunikacji publicznej ZTM w okresie świąt Bożego Narodzenia w roku 2022, Nowego Roku, Święta Trzech Króli i ferii zimowych w roku 2023.

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W dniu 14 grudnia 2022r. Przedsiębiorstwo P.H.U KRZYSZTOF, Krzysztof Jabłoński z Mierzęcic, ul. Kościelna 2 - poinformowało tutejszy Urząd o podpisaniu umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

 

Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, decyzją z dnia 22.11.2022 r., znak IFXIII.7820.23.2020, zmienił ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 23.06.2020 r., znak sprawy: IFXIII.7820.3.2020,  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Bazy Paliw na terenie MPL "Katowice", w zakresie przebiegu linii rozgraniczających na działkach o nr ewid. 497/66 (Gm. Ożarowice, obręb Pyrzowice) oraz 579/7 (Gm. Mierzęcice, obręb Nowa Wieś).

Miniatura - logo artykułuWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 1 grudnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 23:59.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie zadaszonej trybuny na boisku sportowym"

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice.