W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy.

Miniatura - logo Głównego Urzędu StatystycznegoDzisiaj zakończenie #SpisRolny ! Dziękujemy za udział w spisie !

Miniatura - logo artykułuW sobotę, 21 listopada premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowy plan walki z koronawirusem, który obejmie nadchodzące 100 dni.

Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej1 grudnia 2020 r. zostaną otwarte dla mieszkańców dwie placówki biblioteczne.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana).

Miniatura - logo artykułuKolejna osoba podająca się za funkcjonariusza policji ponownie oszukała mieszkańca powiatu będzińskiego. Policjanci apelują o czujność i rozwagę, zwracają się także z prośbą do rodzin, znajomych i sąsiadów osób starszych o przestrzeganie ich przed tego typu zdarzeniami. Oszustwa "na wnuczka", czy " na policjanta" to w ostatnim czasie prawdziwa plaga, ustrzec przed nimi może jedynie właściwa postawa pokrzywdzonych.

Miniatura - logo artykułuW związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” KOWR został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie w sprawie zawiadomienia strony postepowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice” wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Halina Szymańska, prezes ARiMR.

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaTermin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera 24 listopada (wtorek) 2020 r. w godzinach pomiędzy 9:00 a 13:00 przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Miniatura - logo Głównego Urzędu StatystycznegoSpisz się przez Internet i weź udział w #LoteriaPSR.