Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator mieszkańca

31 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Toporowice

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Remizie OSP Toporowice odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze mieszkańców sołectwa Toporowice.
31 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Mierzęcice

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze mieszkańców sołectwa Mierzęcice.
31 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Mierzęcice II

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Remizie OSP Mierzęcice II odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze mieszkańców sołectwa Mierzęcice II.
31 maj 2024

Wolisz awizo czy SMS?

W e-Urzędzie Skarbowym funkcjonuje usługa doręczenia tzw. e-korespondencja. Zapewnia ona klientom Urzędu stały i nieograniczony dostęp do korespondencji dotyczącej spraw podatkowych. Za pomocą e-Korespondencji mo...
28 maj 2024

Informacja o debacie publicznej

Stosownie do art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) informuje się mieszkańców gminy o przedłożeniu Radzie Gminy Mierzęcice raportu o stanie gminy ...
27 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Remizie OSP Nowa Wieś odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.
27 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Sadowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Remizie OSP Sadowie odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze mieszkańców sołectwa Sadowie.
27 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Zawada

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Remizie OSP Nowa Wieś odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze mieszkańców sołectwa Zawada.
24 maj 2024

Spotkanie on-line dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 27 maja 2024 r. o godzinie 17:30 organizuje spotkanie on-line, skierowane do organizacji pozarządowych.
24 maj 2024

Informacja Izby Administracji Skarbowej

9 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. W następnym etapie procesu legislacyjnego przyjętą ustawą zajmie się Senat.
24 maj 2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 3 czerwca 2024r. do 10 czerwca 2024r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet, zwrotu kosztów p...
23 maj 2024

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami obszaru LGD „Brynica to nie granica”

W związku z wejściem w nowy okres programowania na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkanie z mieszkańcami, na którym przekażemy najważniejsze in...