Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W dniu 14 grudnia 2022r. Przedsiębiorstwo P.H.U KRZYSZTOF, Krzysztof Jabłoński z Mierzęcic, ul. Kościelna 2 - poinformowało tutejszy Urząd o podpisaniu umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

 

Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, decyzją z dnia 22.11.2022 r., znak IFXIII.7820.23.2020, zmienił ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 23.06.2020 r., znak sprawy: IFXIII.7820.3.2020,  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Bazy Paliw na terenie MPL "Katowice", w zakresie przebiegu linii rozgraniczających na działkach o nr ewid. 497/66 (Gm. Ożarowice, obręb Pyrzowice) oraz 579/7 (Gm. Mierzęcice, obręb Nowa Wieś).

Miniatura - logo artykułuWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 1 grudnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 23:59.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie zadaszonej trybuny na boisku sportowym"

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice.

W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.11.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Miniatura - logo artykułuZarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w związku z przebudową przejazdu kolejowego w Łubnym (gmina Mierzęcice), od 24 listopada do 8 grudnia 2022 r. NASTĄPI CAŁKOWITE WYŁĄCZENIE Z RUCHU ULICY WSPÓLNEJ w miejscu jej skrzyżowania z linią kolejową nr 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie).

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2022 r. między godz. 9:00 a 13:00  przeprowadzony zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.