Miniatura - Pomniejszony fragment plakatuStowarzyszenie LGD „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz” raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz”, został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie w celu zasięgnięcia opinii.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 7 września 2022 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP Mierzęcice II ul. Kolejowa (nowy budynek) odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Mierzęcice II.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 18:00 na terenie Centrum Kulturalno-Rozrywkowego za GOK w Mierzęcicach odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Mierzęcice.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2022 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Sadowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Sadowie.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 2 września 2022 r. o godzinie 18:00 w Filii Bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu odbędzie się Zebranie mieszkańców sołectwa Mierzęcice Osiedle.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, że w dniu 16 sierpnia br. zatwierdzony został wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, który jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 46A.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 1 września 2022 r. o godzinie 17:30 w Remizie OSP Przeczyce odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Przeczyce.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Toporowice odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Toporowice.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Nowa Wieś odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP Boguchwałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Boguchwałowice.

Fragment plakatu infromacyjnegoWójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski wraz z Księdzem Januszem Rakoczym-Proboszczem Parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach serdecznie zapraszają na Dożynki Gminno-Parafialne 2022, które odbędą się 27 sierpnia 2022r. na błoniach tragoszyckich.