Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania na wniosek GTL S.A. zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw Katowice Airport z linią kolejową 182 (Tarnowskie Góry - Zawiercie)".

Miniatura - logo artykułuSzanowni Państwo, Gmina Mierzęcice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadza wśród mieszkańców badanie.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja Sekretarza Koła Łowieckiego „Jeleń” w Będzinie Artura Książka dot. terminów polowań w sezonie 2022/2023 - obwód nr 99.

Miniaturka artykułu - logo GZGWiKGminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 05.09.2022 r. wprowadza nową treść umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zdjęcie przedstawiające dekoracje szkolną z napisem "witaj szkoło"1 września w szkołach podstawowych na terenie gminy Mierzęcice uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023. Tego dnia szczególnie ciepło witano pierwszoklasistów.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu pismem z dnia 30 sierpnia 2022r. wystąpił do Rady Gminy Mierzęcice o dokonanie wyborów uzupełniających 1 ławnika ( z zakresu innego niż prawo pracy i ubezpieczeń społecznych) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.

Fragment zdjęcia przedstawiający musztrę przy pomniku lotnictwa w Mierzęcicach Osiedle28 sierpnia br. na terenie byłego osiedla wojskowego w Mierzęcicach odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa. Ich organizatorem było Koło Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice - Osiedle.

Fragment zdjęcia przedstawiający uczestników wycieczki do PszczynyW sobotę, 27 sierpnia br. w Targoszycach odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne, których gospodarzami byli Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski oraz Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach - ksiądz Janusz Rakoczy. Tradycyjnie od wielu lat rolnicy i mieszkańcy gminy Mierzęcice obchodzą to święto, które jest uroczystością uhonorowania trudu rolników oraz podziękowaniem za coroczne plony.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2022 r. o godzinie 17:30 w remizie OSP Nowa Wieś (sala - wejście od strony sklepu) odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Zawada.

Miniatura - Pomniejszony fragment plakatuStowarzyszenie LGD „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz” raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz”, został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie w celu zasięgnięcia opinii.

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 7 września 2022 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP Mierzęcice II ul. Kolejowa (nowy budynek) odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Mierzęcice II.