Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice ogłasza pierwszy nabór dzieci (od ukończenia 1 roku życia) do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, mieszczącego się przy ul. Buczka 1 w Boguchwałowicach.

 

 

Nabór trwa od 05 stycznia 2022r. do 17 stycznia 2022r

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać w Urzędzie Gminy Mierzęcice pok. nr 6 lub poniżej w sekcji "do pobrania".

Kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami, określonymi w Regulaminie Rekrutacji w §5 ust. 3, należy złożyć w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Nabór do żłobka prowadzony będzie w oparciu o Regulamin Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.605.2022 z dnia 03 stycznia 2022r.

Żłobek Gminny w Boguchwałowicach otwarty będzie od dnia 01.02.2022 r. Planowane godziny otwarcia żłobka 6:30 - 16:30. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 400,00zł. Stawka żywieniowa zostanie określona przez Dyrektora Żłobka na poziomie nie wyższym niż 15,00zł dziennie.

W/w opłaty zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 grudnia 2021r.

W Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach dostępnych jest 12 miejsc.

 

Do pobrania: