Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 12 listopada do dnia 19 listopada 2021r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

 

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.568.2021 z dnia 3 listopada 2021r.

Projekty uchwał zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 19 listopada 2021r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania:

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski