Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja Wójta Gminy Mierzęcice o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 18.10.2021 r. do 25.10.2021 r. konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 nie wpłynął do tutejszego Urzędu żaden ,,Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.