Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym.

Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat 3 filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

Informujemy, iż laureaci najlepszych prac konkursowych otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe i finansowe.

Na zgłoszenia czekamy od 30 czerwca do 30 września br.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Plakat zachęcający do udziału w konkursie "Moja Wizja Zero"