Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Gmina Mierzęcice planuje wesprzeć mieszkańców w zakresie utylizacji onduliny zniszczonej w wyniku gradobicia, które miało miejsce w dniu 24.06.2021 roku.

 

 

Podczas spisywania protokołu przez Komisję ds. oceny skutków zdarzeń powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, prosimy o podawanie szacunkowej ilości tego rodzaju pokrycia dachowego, które uległo zniszczeniu, planowany termin jego demontażu oraz numeru telefonu do kontaktu.

Mieszkańcy, u których nie będzie sporządzany protokół przez Komisję, a którzy wykonują naprawy pokryć dachowych z onduliny zniszczonych w wyniku gradobicia, proszeni są o złożenie do Urzędu Gminy wniosku o utylizację tego rodzaju pokrycia wraz z podaniem szacunkowej ilości, planowanym terminem demontażu oraz dokumentacją zdjęciową potwierdzającą zniszczenie onduliny podczas gradobicia (minimum 2 zdjęcia zniszczonego dachu).

Zdemontowaną ondulinę należy składować na paletach na terenie własnej nieruchomości, w miejscu dostępnym dla specjalistycznych pojazdów, które będą odbierać te odpady.

 

Do pobrania: