Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na terenie Gminy Mierzęcice jest wykonywany odstrzał redukcyjny dzików.

 

 

Odstrzały odbywać się będą na terenach zielonych wyłączonych z obwodów łowieckich, w szczególności na terenach sołectw:

  • Mierzęcice (okolice ulic: Bankowa, Boczna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Szkolna, Wolności),
  • Sadowie (okolice ulic: Daleka, Dworska, Zjazdowa),
  • Przeczyce (okolice ulic: 21 stycznia, Cicha, Polna, Spokojna,Targowa, Tysiąclecia),
  • Zawada (okolice ulicy Nowowiejskiej),
  • Najdziszów (okolice ulic: Topolowa, Tylna),
  • Nowa Wieś (okolice ulic: Zawadzkiego, Poranna, Wojska Polskiego)

 

Odstrzał będzie realizowany do końca 2021 roku na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego nr WŚIL.6150.0006.2021 z dnia 1.06.2021 roku.

W/w odstrzał prowadzony będzie przez doświadczonych myśliwych, uprawnionych do wykonywania polowania. Myśliwi będą ubrani w specjalne odblaskowe kamizelki z napisem „odstrzał redukcyjny”. Odstrzał redukcyjny ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzi oraz mienia przed szkodami i zagrożeniem ze strony dzików.

Proszę mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.