Miniatura - logo artykułuW okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. opłata targowa na targowisku gminnym „Mój Rynek w Mierzęcicach nie będzie pobierana.

 

 

Podstawę zwolnienia stanowi art. 31 zzm. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.), zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).