Gmina Mierzęcice zaprasza Mieszkańców na bezpłatne zajęcia z profilaktyki prozdrowotnej.