Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejPierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w filii bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedle odbędzie się 13 stycznia 2022r. o godz. 17:00

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 288 70 35 lub 32 380 10 50

Dominika Latos